Цени

Цени за диагностика

  • Логопедична диагностика – 25 лв.

  • DP – 3 – рейтинг скала за оценка на детското развитие (0 – 13 год.) – 70 лв. (за деца, посещаващи терапия – 25 лв.)

  • ДПЕ 3–4 – тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие (3 – 4 год.) – 35 лв. (за деца, посещаващи терапия – 15 лв.)

  • Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето (4 – 7 год.) чрез картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ – 50 лв. (за деца, посещаващи терапия – 25 лв.)

  • Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и неговите нарушения (1. – 2. клас) – 50 лв. (за деца, посещаващи терапия – 25 лв.)

Цени за терапия

  • Индивидуална терапевтична сесия – 25 лв.

  • Индивидуална терапевтична сесия в Сензорна стая – 30 лв.

  • Групова терапевтична сесия (две деца) – 35 лв.

  • Групови занимания (до четири деца):

     -Моторика (Детска академия за движение)

       -1 уч. ч./седмично – 60 лв./месец (15 лв./уч. ч)

      – 2 уч. ч./седмично – 100 лв./месец (12,50 лв./уч. ч)

      -Ограмотяване (Детска академия за букви)

      – 2 уч. ч./седмично  – 140 лв./месец (17,50 лв./уч. ч)

      – 4 уч. ч./седмично – 230 лв./месец (14,35 лв./уч. ч)

     -Четене и писане (Детска академия за четене и писане)

     – 2 уч. ч./седмично – 140 лв./месец (17,50 лв./уч. ч)

     -Монтесори група (Детска Монтесори академия)

     – 4 уч. ч./седмично – 200 лв./месец (12,50 лв./уч. ч)

    – Хиперактивност и дефицит на внимание (Детска академия за внимание)

    – 1 уч. ч./седмично – 80 лв./месец (20 лв./уч. ч)

     –Приказка (Детска академия за приказки)

     – 4 уч. ч./седмично – 256 лв./месец (16 лв./уч. ч)